• De mest fornøyde kunder
 • Beste service
 • Største utvalg
 • Beste priser
 • Beste retur 30 Dager
0
0,00 NOK
Finn utstyr til bilen din
twintube vs monotube - hvad er bedst. Støddæmper guide

TWINTUBE vs. MONOTUBE

Twintube-støddæmper og Monotube-støtdemper - Hvilken er egentligt bedst?

Det finnes mange forskjellige forklaringer på hva som er forskjellen mellom de to typene støtdempere, men nå slår vi det fast én gang for alle. Les dette, og bli klokere på hvilken type støtdemper du skal velge til din bil.

Strukturelle forskjeller på Twintube og Monotube

Nedenfor ser du en illustrasjon av en Twintube-støtdemper og en Monotube-støtdemper, som du ofte finner i magasiner o.l. I denne artikkelen har vi tenkt å gjøre det klart hva den egentlige forskjellen er på de to forskjellige typene støtdempere, og når det er en fordel å velge den ene typen støtdemper fremfor den andre.
twintube vs monotube - hvad er bedst. Støddæmper guide

Den største forskjellen mellom Twintube og Monotube er, som vist ovenfor, antallet rør som brukes i støtdemperen.

 • Monotube: Selve hylsteret fungerer som en sylinder, hvor både olje, gass, stempelventil osv. befinner seg samlet i dette ene røret.
 • Twintube: Der er et separat sylindersett inne i det ytre hylsteret, og stempelventilen beveger seg opp og ned inne i den indre sylinderen.

Andre forskjeller i konstruksjonen
Monotube bruker et frittløpende stempel, som skiller oljekammeret fullstendig fra gasskammeret. I Twintube er det ikke noe skille mellom olje- og gasskamrene inne i hylsteret
 

Monotube fordele og ulemper

For bedre å forstå hva som skiller to typene støtdempere fra hverandre, vil vi starte med å se på fordeler og ulemper ved en Monotube-støtdemper.

Fordele:

 • Det kan sikres en stabil dempningskraft på grunn av større oljekapasitet og forbedret varmeavledning.
 • Den store stempelventilen skaper et bredere område til fordeling av trykk, og dermed kan selv en svak dempning genereres svært presist.
 • Strukturen gjør at det ikke er begrensninger i montering.
 • Oljen frigir lettere varme når temperaturen stiger.
 • Luftbobler forekommer ikke, fordi olje og gass er fullstendig adskilt.
Ulemper
 • Det er vanskelig å opprettholde tilstrekkelig slagabsorbering, fordi olje- og gasskamrene er satt opp sekvensielt.
 • Fordi det kreves en injeksjon av høytrykksgass, kan kjøreopplevelsen føles stivere.
 • Høytrykksgass kan føre til større belastning på pakningene, og kan derfor forårsake større friksjon.
 • Sammenlignet med loddrette støtdempere, har den inverterte typen en tendens til å ha mer friksjon, fordi den har flere bevegelige deler.
 • Ekstern skade på hylsteret påvirker den indre sylinderen direkte.


Twintube fordele og ulemper

Så ser vi på fordeler og ulemper ved en Twintube-støtdemper.

Fordele:

 • Det er lettere å sikre tilstrekkelig absorbering av slag, fordi olje- og gasskamrene er adskilt og ikke plassert sekvensielt.
 • Baseventilen gjør det mulig å holde gasstrykket lavt, og dette gir en mer behagelig kjøring.
 • Lavt gasstrykk unngår stress på pakninger og holder friksjonen lav.
 • Sammenlignet med den inverterte typen kan friksjon undertrykkes.
 • Hvis hylsteret er lett skadet, forblir støtdemperens funksjon upåvirket.
 • Forbedrede fremstillingsprosesser gjør det mulig å holde produksjonsomkostningene lave.
Ulemper:
 • Oljekapasitet er ikke så stor som Mono-tube.
 • Størrelsen på stempelventilen er ikke så stor som Mono-Tube.
 • Strukturen begrenser installasjonsvinkler.
 • Olje- og gasskamrene er ikke adskilt, så det er mulighet for luftbobler.

Twintube vs. Monotube

Nå som vi har sett på forskjeller, ulemper og fordeler ved Twintube og Monotube, kan vi sammenligne de to typene støtdempere

Kjøreopplevelsen ved alminnelig veibruk

Noen produsenter sier at monotube alltid er overlegent, men er det virkelig sant?
La oss se tilbake på Monotubes ulemper:
 • Det er vanskelig å opprettholde tilstrekkelig slagabsorbering, fordi olje- og gasskamrene er satt opp sekvensielt.
 • Fordi det kreves en injeksjon av høytrykksgass, kan kjøreopplevelsen føles stivere.
 • Høytrykksgass kan føre til større belastning på pakningene, og kan derfor forårsake større friksjon.
 • Sammenlignet med loddrette støtdempere, har den inverterte typen en tendens til å ha mer friksjon, fordi den har flere bevegelige deler.
 • Ekstern skade på hylsteret påvirker den indre sylinderen direkte.

I de senere årene er kjørekvalitet og komfort blitt det som prioriteres høyest, når man kjøper støtdempere til daglig kjøring.
For å sikre optimal kjørekvalitet med støtdempere er det derfor viktig å ha de korrekte innstillingene, også for å sikre tilstrekkelig absorbering av slag.

Fordi olje- og gasskamre er oppdelt og plassert sekvensielt inne i Monotube-dempere, er det vanskeligere å sikre tilstrekkelig slagabsorbering i forhold til en Twintube med samme lengde.
Guide: Twin vs mono støddæmpere

En støtdemper til banekjøring er designet for flate veier og krever ikke like mye slagabsorbering som en ”gate”-støtdemper, som man ofte kjører på vanlige veier med ujevne overflater, bakker, hull og andre forhold.

Det er klart at din kjøreopplevelse på veien er direkte påvirket av din støtdempers evne til å absorbere slag tilstrekkelig. Det er derfor viktig at man har en støtdemper på bilen, som er egnet til den type kjøring som er viktig for deg.
Noe av det som har en stor påvirkning på bilens performance, er høytrykksgass.

Hva gjør høytrykksgass?

Høytrykksgass i støtdemperne har som sagt en innvirkning på hvordan bilen performer, og hvilke kjøreegenskaper det tilfører din bil.
I tillegg til at gassen skaper problemer med utilstrekkelig absorbering av slag, gjør bruken av ​​høytrykksgass også kjøringen hardere og øker friksjonen. Dette er en av de viktigste årsaker til at det kan oppstå en dårligere kjørekvalitet.

Noen produsenter har plassert baseventilen over det frie stempelet for å senke gasstrykket på visse typer av Monotube-støtdempere, men dette resulterer i ytterligere forverring av slagabsorberingen og har påvirker kjørekvaliteten enda mer i negativ retning.

Guide: Twin tube og mono tube støddæmpere

Derfor krever Mono-tube innsprøyting av høytrykksgass

I Twintube-støtdempere er både stempelventil og bunnventil med på å generere kompresjonsdempningskraft, og det er derfor ikke behov for å sprøyte inn høytrykksgass.
Imidlertid skaper monotube kun kompresjon/rebound med stempelventilen.

Monotube stemplet går ned når det frie stempelet presses ned av stempelstangen.
Hvis det ikke er tilstrekkelig press på den andre siden av det frie stempelet mens dette skjer, ville det frie stempelet beveget seg ganske lett, uten å generere den tilstrekkelige kompresjonsdempningskraften, og stempelstangen ville således gå helt til enden.

For at forhindre dette må det være tilstrekkelig høytrykksgass innsprøytet i gasskammeret til å kontrollere den frie stempelbevegelsen og gi rett grad av støtdempning.


Guide til støddæmper- Twin eller mono?

Når gasskammeret er fylt med høytrykksgass, vil det være et like høyt trykk overalt inne i støtdemperen, som det fremgår av Pascals trykklov.
I en slik tilstand vil der være påført et høyt trykk ved oljepakningen, som vil føre til at mer kraft holdes tilbake på pakningen og skape friksjon.

Hva er så best til hverdagskjøring?

Det kan være vanskelig å forutsi kvaliteten på de vanlige veier, der det lett kan forekomme humper, huller eller sjikaner. Hvis noe treffer støtdemperen og skader hylsteret, vil mono-røret, som kun har en sylinder, ikke lenger være i stand til å utføre dempingen.

Når man tar alt dette i betraktning, er Monotube virkelig egnet til gatebruk? Svaret er dessverre ne. La oss nå se tilbake på fordelene ved Twintube.

 • Det er lettere å sikre tilstrekkelig absorbering av slag, fordi olje- og gasskamrene er adskilt og ikke plassert sekvensielt.
 • Baseventilen gjør det mulig å holde gasstrykket lavt, og dette gir en mer behagelig kjøring.
 • Lavt gasstrykk unngår stress på pakninger og holder friksjonen lav.
 • Sammenlignet med den inverterte typen kan friksjon undertrykkes.
 • Hvis hylsteret er lett skadet, forblir støtdemperens funksjon upåvirket.
 • Selv hvis hylsteret er let beskadiget, forbliver støtdemperens funksjon upåvirket.

Designen med to rør kan løse alle problemene man har med støtdempere på veien. Dessuten har Twintube lavere produksjonsomkostninger på grunn av overlegne produksjonsprosesser sammenlignet med mono-rørkonstruksjonen. Høy kvalitet og en rimelig pris er ekstremt viktige faktorer for støtdempere til gatebruk. Designet med to rør er derfor bedre egnet for støtdempere til gatekjøring.

Monotube til banekjøring og sport.

La oss nå sammenligne Monotube og Twintube til sportskjøring.

Der Mono-tube støtdempernes ulemper blir tydelige ved alminnelig gatekjøring, vises det fulle potensialet ved banekjøring.
La oss se tilbake på fordelene ved mono-tube.

 • Det kan sikres en stabil dempningskraft på grunn av større oljekapasitet og forbedret varmeavledning.
 • Den store stempelventilen skaper et bredere område til fordeling av trykk, og dermed kan selv en svak dempning genereres svært presist.
 • Strukturen gjør at det ikke er begrensninger i montering.
 • Oljen frigir lettere varme når temperaturen stiger.
 • Luftbobler forekommer ikke, fordi olje og gass er fullstendig adskilt.

Banekjøring er ekstremt hardt for støtdemperen. Når man kjører kontinuerlig i mange timer, genererer både støtdemperen og bremsekomponentene varme helt opp til 1000 grader C. Støtdemperen er uunngåelig påvirket av en slik varme.

Det er viktig at støtdempere fungerer godt, selv når de brukes under harde forhold i mange timer. Derfor er Monotube svært velegnet til hard kjøring på bane eller til race.

Problemer med slag-absorbering er egentlig ikke et problem ved banekjøring, siden sportsbaner har jevne overflater som ikke krever så mye av støtdemperne. Dette er grunnene til at Monotubes er bedre egnet til banekjøring, hvor ytelse er viktigere enn komfort.

Twintube, på den andre siden…

 • Har lavere oljekapasitet
 • Har mindre stempelventil
 • Har lav fleksibilitet i forhold til montering.
 • Olje og gasskammer er ikke separert, og det kan derfor forekomme luft.

På grund av disse ulempene, er ikke Twintube like velegnet til banekjøring som Monotube.

Der er altså en rekke faktorer som er verd å veie opp mot hverandre når du skal velge støtdempere til bilen din.
Hvilken type støtdemper som passer best til deg, kommer an på om du kjører bilen på veien til hverdags hvor Twintube er optimal, ønsker en mer sporty performance til banekjøring eller race hvor monotube er å foretrekke. Alt i alt, er det viktig å
gjøre det klart for deg selv, hvilke kjøreegenskaper du ønsker å få ut av bilen din.

Hvis du kjører både vanlig på veien, men noen ganger kjører på bane, kan en hardhetsjusterbar støtdemper kanskje være det rette for deg.

Hvis du har behov for mer råd og veiledning til hvilken type støtdemper du skal velge, er du alltid velkommen til å kontakte oss på epost: info@nardocar.no eller telefon +45 69 15 73 02.


Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | Cookies